Kính chào Quý vị,

Ban Tổ Chức đã HỦY thông tin đăng ký tham dự buổi giao lưu chia sẻ "QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu" theo đề nghị của Quý vị.

Hẹn gặp lại Quý vị vào các hoạt động tiếp theo của SHRM Vietnam trong thời gian tới.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe!

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC